An example of the fight against adult mosquitoes

Written by Graziano Dassi on .

parco sempione1

How to intervene against adult mosquitoes in a 50 hectare (500,000 sq m) city park with many visitors day and night

As the warmer months approach, the campaign against the spread of mosquitoes and the various exotic viruses such as Dengue, West Nile Virus, and Chikungunya they carry begins again. We provide the following specific plan for the fight against adult mosquitoes conduced in a city park.

Description of the park

The park covers half a square kilometer and offers easy access by motor vehicle. Its internal road network permits “sensitive areas” to be treated with sprayers mounted on pick-up trucks.

The park’s flora is worthy of notice, and features dozens of botanical species that include:

The park included a playground that was not treated and fenced-off areas reserved to dogs that were instead treated with particular attention due to the risk of ecto-parasites present.

TECHNICAL RESOURCES

Equipment

Specifically, a sprayer system set to medium volume with an average diameter of micro-drops (40-50 microns) delivered (in order to avoid drift while dampening the leaves sufficiently without dripping at the same time) was used.

The use of an electrostatic device was recommended during the design phase but was not used during execution.

Medical aids

Permethrin-based formulates and natural pyrethrum extracts were examined during the evaluation phase. The latter’s active ingredient was chosen due to its absence of residual activity. The text printed on the label indicated the possibility to treat urban greenery. I would have personally preferred to use a photostable pyrethroid even if in a safety dosage in order to be able to count on a residual activity effect of somewhat longer duration, but my idea was not accepted.

Hours, times, consumption, and economic estimates

Treatment was provided from 12 midnight to 4 in the morning using just one sprayer unit with a 400 liter tank. The decision was made to treat 60% of the 50 hectare area, and therefore a 30 hectare surface area was used to calculate consumption. The quantity of “solution” used was 40 liter/hectare at a concentration of 0.3%, and therefore 1.2 liters of product were injected into each tank (the equipment used was equipped with a micro-dosing pump that allowed the tank to be filled with water). The dosing pump was considered a critical point, and the two technicians were urged to keep it under close surveillance. Very briefly, the work times (excluding transfer times) were 8 hours (4 h for two technicians) with a consumption of 3.6 liters of PMC. Because this was not an insignificant cost, it was only natural for the technicians to be urged to “work with attention”.

Parco sempione Milano 6Results

After the first treatments, tests were conducted using carbon dioxide traps and the results were more than comforting with an 80 to 90% reduction in the number of captures. The tests lasted a couple of weeks.

Bearing in mind that the product used was free of any residual activity, the reduction of the adult population integrated with larvicide treatment was truly excellent.

Conclusions

It is well worth noting that integrating larvicide treatment throughout the entire municipal territory (sewers, first of all) with adulticide treatments in sensitive areas should become a widespread practice. The adoption of a complete series of preventive actions has by now become a priority for the entire community.

 

DP FOTO virus 1

VIRUSES

CHIKUNGUNYA

The name means “something that twists” due to the posture assumed by the unfortunates as a result of the disease’s fairly painful symptoms.

The etiological agent is a togavirus (CHIK)

The vectors are mosquitoes of the genus Aedes, the same one of tiger mosquitoes.

DENGUE

This acute viral disease is present primarily in Southeast Asia, Africa, Central and South America, and Oceania.

The etiological agent is a Flavivirus (similar to the one that causes yellow fever).

The vectors are mosquitoes of the genus Aedes and the genus Anopheles

WEST NILE VIRUS

Known as West Nile Fever because it was discovered in Uganda in 1937. Birds and horses are involved in the epidemiological chain.

The etiological agent is a flavivirus

The vectors are mosquitoes of the genus Culex.

 

12 Tifone 13 Martignani Spray team
City 35/320 Black Edition by Tifone, www.tifone.com Phantom Super Ecology Luxor by Martignani, www.martignani.com Élite by Spray Team, www.sprayteam.it

 

 

Böceklere karşı verilen bir mücadele örneği

Şehrin içinde yer alan yaklaşık 50 hektarlık (yarım milyon metre kare) gece gündüz kalabalık olan bir parkta yetişkin sivri sineklere nasıl müdahale edilir

Yazın yaklaşmasıyla Dengue, West Nile Virus, Chikungunya gibi bazı egzotik virüslere rastlanıyor ve sivrisinekleri olabildiğince etkisiz hale getirmek için kampanyalar başlatılıyor. İşte size bir şehir parkında, özel bir tür yetişkin sivrisineğe karşı verilen mücadele planı: park yarım kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Rahat ulaşıma sahip bir park, içerisindeki yollar pick-up lar üzerine yüklenmiş spreyleri ‘hassas bölgelere’ taşıma imkanı sağlıyor.Parkın içinde gerekli düzenlemeler yapılmamış bir oyun alanı ve köpekler için ayrılmış bir alan var. Köpekler için ayrılan alan ektoparazit varlığı açısından tehlike teşkil ettiği için titizlikle düzenlenmiş.

Teknik kaynaklar

Hacmi ortalamaya göre ayarlanmış, ortalama çapa sahip 40-50 mikro damla (bir yandan sürüklenmeleri önlemek, diğer yandan yeşilliği güzelce ıslatabilmek için ) veren bir grup püskürtücü kullanıldı.

Oylama sırasında permetrin, deltamethrin, doğal piretrum özleri bazında farklı formülasyonlar denendi. Kalıntı bırakmadığı için doğal piretrum özünde karar kılındı.

Uygulama süreleri, tüketim ve ekonomik tahminler

Uygulama, 400 litrelik tanktan tek püskürtme grubuyla saat 24.00’dan sabah saat 04.00’e kadar sürdü. 50 hektarlık alanın %60 kadarının ilaçlanacağı tahmin edilmişti, dolayısıyla tüketim alanı 30 hektar olarak hesaplanmalı. ‘Çözelti’ miktarı hektar başına 40 litre %3 oranda yoğunlaştırılmış. Böylece her bir tanka 1,2 litre ürün enjekte edildi. Ekipman, tankı suyla doldurmaya yarayan doz ayarlayıcı hassas bir pompaya sahip. Dozaj pompası kritik bir nokta olarak kabul edildi ve iki teknisyen tarafından yakın gözetim altında tutulması önerildi.

Özetlemek gerekirse, ulaşım hariç toplam çalışma (her bir teknisyen için 4 saatten) 8 saat sürmüştür ve toplam 3,6 litre PMC kullanılmıştır. Az bir maliyet değil, bu yüzden ‘iyi iş çıkarma’ önerilerini sıklıkla duymak mümkündü.

Sonuçlar

Karbondioksit tuzakları ile yürütülen ilk test sonuçları oldukça rahatlatıcıydı. Yakalanma miktarları %80 %90 civarı düşmüştü ve bu birkaç hafta boyunca sürdü. Kullanılan maddenin atık madde içermediği göz önünde bulundurulursa yetişkin sivrisineklere karşı verilen mücadele gerçekten başarılıydı.

Let’s talk about

Cleaning

Spazio Tre

20159 MILANO - ITALY
P.le Archinto, 9
Tel. +39 02 69 00 12 55
Fax +39 02 69 00 12 77
P. IVA 08224100159
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Users Area

                • Forgot login?            • Register